Co nabízíme


Účetnictví a daňová evidence

*       vedení podvojného účetnictví pro podnikatele, zpracování dokladové inventury účtů, roční uzávěrky a závěrky
*       zpracování záznamní povinnosti plátcům daně z přidané hodnoty včetně zpracování daňového přiznání k DPH
*       zpracování daňové evidence podnikajících fyzických osob včetně uzávěrkových prací
*       zpracování ročních účetních výkazů
*       zpracování přílohy k roční účetní závěrce

Daně

*       zpracování daňových přiznání a to zejména:
*       přiznání k daním z příjmů fyzických i právnických osob
*       přiznání daně silniční
*       přiznání k dani darovací, dani z nemovitostí, dani z převodu nemovitostí
*       zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (pokud není předmětem smlouvy za vedení účetnictví)

Mzdy

*      zpracování mezd vašich zaměstnanců a s tím související vedení personální agendy a evidence, která je potřebná pro kontroly
*      zdravotních pojišťoven, správy sociálního zabezpečení i finančního úřadu, součástí zpracování je i zastupování klienta při styku
*      s úřady a při kontrole těchto úřadů

Ostatní

*       Možnost zpracování podkladů k žádosti o úvěr, kontokorentní účet, prodloužení apod.
*       Poradenství při založení živnosti fyzickou osobou i společnosti s ručením omezeným


1 komentář: